Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2018

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk. Efter många års överfiske är torskbeståndet i kris. Under 2017 startade BalticSea2020 initiativet ”Rädda östersjötorsken” för att stärka torskbeståndet, bland annat genom att föreslå ett stopp för bottentrålning efter torsk.

Från 1980 talets rekordfångster på över 300 000 ton torsk i Östersjön har beståndet och fångsterna stadig minskat. Idag är den fiskbara kvoten bara 26 000 ton, detta samtidigt som fiskarna under flera år inte ens kunnat fånga den kvot som tilldelats. Det stora problemet är trålningen, en högeffektiv fiskemetod som fångar all torsk över en viss storlek men som, när trålen börjar sättas igen, också fångar ungtorskar och andra fiskar. Det senare är fångster som saknar kommersiellt värde och därför kastas fiskarna döda över bord, så kallat utkast. Samtidigt stressas beståndet av övergödningsrelaterade faktorer som växande syrgasfattiga områden och varierande salthalter, faktorer som inte kan förutsägas när fiskekvoter bestäms för kommande år. Ingen av de åtgärder som fastställts av politiker och fiskeförvaltning har fram tills idag lett till ett friskare torskbestånd. Och det är bråttom, östersjötorsken är nämligen en unik fiskart som är genetiskt skild från andra torskbestånd. Utrotar vi torsken i östersjön kan den inte ersättas av torsk från västerhavet.

BalticSea2020 har en vision.

När vi stoppat bottentrålningen i Östersjön kommer torsken att återkomma. Fisket läggs omkring kustnära hamnar, där selektiva fiskemetoder utnyttjas i yrkesfisket. De levande hamnarna blir magneter för turism och sportfiske. Fiskevård införs i Östersjön och fiskeförvaltande myndigheter ser torsken som en viktig del av innanhavets ekosystem och som den självklara del av havsmiljön som den alltid har varit.

BalticSea2020 anser att:

  • Bottentrålning ska förbjudas i Östersjön
  • Fisket ska ändra fokus från utsjön till kustnära områden
  • Ekologiskt hållbara metoder ska utgöra grunden för fisket
  • Fiskevård ska bedrivas i Östersjön

Läs mer i BalticSea2020:s ”Åsiktsförklaring – Trålförbud för att rädda torsken i Östersjön”.