Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2017

Torskbeståndet ser ut att ha minskat med nästan 75 procent i Ålands hav den senaste tiden, något som slår hårt mot yrkesfiskarna längs Upplandskusten. Det rapporterar SVT Nyheter Uppsala om idag.

– En minskning med 75 procent under så kort tid är otroligt mycket för en långlevande art som torsk, nästan osannolikt, säger Michele Casini, professor vid SLU.

Varför torskbeståndet minskat så kraftigt är fortfarande okänt, men det man ser är att de minskade fångster ger stor påverkan på fiskeverksamheten.

Läs artikeln i sin helhet här.

Rädda östersjötorsken
Historiskt sett har torsken varit en självklarhet i östersjöregionen. Så sent som på 1980-talet fångades årligen fler hundra tusen ton östersjötorsk. Så är det inte längre. Torskbeståndet i Östersjön mår allt sämre. De stora torskar som historiskt har funnits i havet har överfiskats. Idag består Östersjöns torskbestånd av små torskar som är så svaga att de inte förmår följa efter födan och växa sig större.

Torskbeståndets tillstånd får också negativa effekter för fiskerinäringen. Östersjöns torskbestånd är idag så dåligt att yrkesfiskarna sedan några år tillbaka inte har kunnat fiska upp de tilldelade kvoterna för östersjötorsk trots omfattande ansträngning. Det finns helt enkelt för få torskar i Östersjön som är tillräckligt stora att klara kvotgränsen.

Om ingenting görs riskerar vi att helt omöjliggöra torskfiske i Östersjön i framtiden. Östersjötorsken måste ges möjlighet att återhämta sig för att vi ska kunna skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart och lokalt fiske.

För att hjälpa östersjötorsken startade BalticSea2020 i våras projektet "Rädda östersjötorsken - skydda kustfisket". Målet är att stärka torskbeståndet, bl.a. genom att tills vidare föreslå stopp för bottentrålning efter torsk.

Läs mer om vårt projekt härLäs mer om vårt projekt här, eller besök projektets hemsida, räddaöstersjötorsken.se.