Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2017


De senaste åren har politikerna valt att sätta fiskekvoter som överstiger de vetenskapliga råden. Trots att torskbestånden är i kris. Det är dags att vakna. Om östersjötorsken ska ha en chans att återhämta sig krävs drastiska åtgärder och det snabbt!

För att hjälpa östersjötorsken startade BalticSea2020 i somras initiativet "Rädda östersjötorsken". Som en del i initiativet lanserades också hemsidan Räddaöstersjötorsken.nu. På sidan finns fakta och nyheter om torsken i Östersjön, men också debattinlägg, rapporter med mera.