Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2017

I samband med starten av Almedalsveckan den 2 juli lanserade BalticSea2020 sitt nya initiativ "Rädda östersjötorsken - skydda kustfisket", som syftar till att hjälpa Östersjöns torskbestånd, samt den nya hemsidan Räddaöstersjötorsken.nu. Sedan lanseringen har stiftelsen och projektet uppmärksammats i både radio och press.

Under Almedalsveckan 2 - 9 juli 2017, har stiftelsen även hållit ett antal ögonöppnande föredrag om östersjötorsken samt genomfört möten med berörda politiker. Under veckan skrev även respektive riksdagsparti en debattartikel om sin syn på situationen för östersjötorsken, och vilka åtgärder som behöver vidtas. Samtliga debattartiklar finns tillgängliga på räddaöstersjötorsken.nu.

Nu fortsätter arbetet med att verka för att upplysa allmänheten om situationen för östersjötorsken, och vad vi kan göra för att vända den negativa utvecklingen i positiv riktning. Läs gärna mer om projektet "Rädda östersjötorsken - skydda kustfisket" här.

För mer information om östersjötorsken, nyheter, debattartiklar med mera, besök projektets hemsida www.räddaöstersjötorsken.nu. Där finns också sammanfattning från Almedalens seminarier samt samtliga politiska partiers ställningstagande i frågan.

Här kan du läsa mer om "Rädda östersjötorsken - skydda kustfisket" i media:

Sveriges Radio P4 Blekinge: Stiftelse kräver stopp för överfiske av torsk

Fisheco: Ny sajt ska rädda torsken i Östersjön

Fiskejournalen: Ny satsning ska hjälpa östersjötorsken

Norrtelje tidning: Ny sajt ska rädda torsken: "Vi måste återställa beståndet i hela Östersjön"

Folkbladet: Folk förstår inte allvaret

Kristianstadsbladet: Småfisket bra för både torsken och turismen

Sveriges Radio P4 Östergötland: Torsken i Östersjön har inte återhämtat sig

Ystad Allehanda: Småfisket bra för både torsken och turismen

Nya Dagbladet: Trålfiske orsakar "dvärgliknande torskar" i Östersjön