Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2017

boat night aquamind small
På torsdag den 6 juli arrangerar Stockholms universitets Östersjöcentrum, Östersjödagarna och Naturskyddsföreningen seminariet "Hoten mot torsken i Östersjön" där politiker, näringen och intresseorganisationer diskuterar östersjötorskens framtid. Deltar gör bl.a. BalticSea2020:s styrelseledamot Per Larsson.

Under seminariet diskuteras torskens situation, olika fångstmetoder, möjliga framtida scenarier beroende på hur vi väljer att förvalta torsken, samt hur faktorer som övergödning och klimatförändringar påverkar Östersjöns fisk och fiske. Läs mer om seminariet "Hoten mot torsken i Östersjön" här.

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, men efter många års överfiske är torskbeståndet i kris. Om vi inte vidtar mycket kraftfulla åtgärder kan östersjötorsken vara bortom räddning. Under 2017 startade BalticSea2020 ett projekt för att rädda östersjötorsken. Läs gärna mer om vårt arbete här.

Foto: Aquaminds