Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2016

I måndags den 10 oktober kom beslutet från EU:s jordbruks- och fiskeministrar om 2017 års fiskekvoter för Östersjön. För torskens del minskar kvoterna, men är fortfarande högre än vad de vetenskapliga råden förespråkar.

torskar aquamind
Foto: Aquamind

Beslutet innebär att yrkesfiskare under 2017 får ta upp 25 % mindre torsk i det östra beståndet (dvs. öster om Bornholm) och 56 % mindre i det västra beståndet (väster om Bornholm) jämfört med 2016 års kvoter. Samtidigt införs nya regler för fritidsfisket där man infört en begränsning på fem torskar per fiskare och dygn. Resultatet är långt ifrån EU-kommissionens förslag om torskkvoter, som följde ICES* råd om en sänkning på 39 % (från dagens 41 143 ton till 24 927 ton) för det östra beståndet och en sänkning med 88 % (från dagens 12 720 ton till 1 588 ton) för det västra beståndet.

Under flera år har EU beslutat om kvoter som har legat högt över vad vetenskapen har rekommenderat och måndagens resultat visar dessvärre att överfisket tillåts fortsätta. Vidare räknas inte heller fritidsfiskets uttag av torsk in i den totala fiskekvoten, vilket gör att belastningen på bestånden ökar utan att man vet hur mycket torsk som totalt sett tas upp, och utan någon fungerande kontroll av fritidsfisket eller det kommersiella fisket. Att följa kommissionens förslag skulle kunna snabba på återhämtningen för torsken. Tillåts fiske på ett redan utarmat bestånd kommer vi snart fiska upp den sista fisken.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2017 (jämfört med 2016):

Torsk, östra Östersjön: - 25 %
Torsk, västra Östersjön: - 56 %
Lax, centrala Östersjön: Ingen ändring
Lax, Finska Viken: - 20 %
Skarpsill: + 29 %
Sill, västra Östersjön: + 8 %
Sill, centrala Östersjön: + 8 %
Sill, Rigabukten: - 11 %
Sill, Bottenhavet och Bottenviken: + 17 %
Rödspätta: + 95 %

Källa: Regeringen.

* The International Council for the Exploration of the Sea/Internationella Havsforskningsrådet