Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2016

Från 2010 och sex år framåt har BalticSea2020 bidragit till etableringen av Marine Stewardship Council (MSC) i Östersjöregionen. Syftet har varit att upprätta en trovärdig certifiering av fisk och fisken som på ett enkelt sätt visar konsumenter vilka fiskar som är lagligt fångade, på uthålliga och väl förvaltade bestånd. Nedan presenteras projektet och delar av MSC:s slutrapport som beskriver arbetet och vad det resulterat i fram till idag.

Stockholmsvatten I.Martensson

År 2009 anslog BalticSea2020 medel för att stödja en etablering av ett MSC-kontor i Östersjöregionen, med representanter i Sverige, Danmark och Tyskland. Huvudkontoret placerades i Stockholm och har till uppgift att sprida kunskap om miljömärkningen bland Östersjöländernas konsumenter, driva arbete med att certifiera Östersjöfisken i enlighet med MSC:s standard, samt att MSC-märkta produkter görs tillgängliga i frysdiskar. År 2013 anslog stiftelsen ytterligare medel för att utökade MSC:s aktivitet kring Östersjön genom att etablera lokala kontor i Finland och Polen.

Steg 1: Sverige, Danmark och Tyskland
Under de första tre åren (2010-2013) växte MSC starkt i Östersjöregionen. 13 fisken blev MSC-certifierade i Sverige och Danmark, samt 3 fisken i Tyskland. Dessutom var 18 procent av den fisk som landades i Sverige och 23 procent i Danmark MSC-certifierade. MSC engagerade också alla stora återförsäljare i Sverige, Danmark och Tyskland med åtaganden om att certifiera sina respektive fiskdiskar (dvs. att de bara saluför certifierad fisk, oavsett om den var fångad i Östersjön eller i andra hav), inklusive Svenska fiskhandlarföreningen. Samtidigt arbetade MSC intensivt med MSC Fish & Kids-projektet som är ett undervisningsmaterial i syfte att öka kännedomen om MSC:s arbete och miljömärkning bland elever, lärare och föräldrar samt inspirera skolkök att MSC-certifiera sig. Under perioden blev 100 skolor och över 100 förskolor certifierade i regionen.

Steg 2: Finland och Polen
År 2013 startade arbetet i Finland som de senaste åren varit en av de främsta marknaderna för tillväxten av MSC-märkta produkter för konsumenter – från 310 till 475 produkter på två år (2014-2016). Flera återförsäljare i Finland valde också att bli MSC-certifierade, vilket innebär att all fisk och skaldjur som tas in för försäljning ska vara fiskad på hållbara bestånd. Fram till idag har 15 återförsäljare genomgått en certifieringsprocess och ytterligare tre är på gång. Under projektets gång har också två finska fisken gått med i programmet – skarpsillen i Östersjön och siklöjan i Lake Saimaa, där båda idag befinner sig i en pågående certifieringsprocess.

En stor framgång för MSC i Finland är certifieringen av Ikea, vilket betyder att all fisk och skaldjur som säljs och serveras på varuhusen kommer från hållbara och ansvarsfulla källor. Detta har ökat kännedomen om organisationen och dess varumärke och resulterat i att fler restaurangkedjor vill gå med i programmet. T.ex. genomfördes framgångsrika förhandlingar med Kotipizza OY, som är den största pizzarestaurangkedjan i Finland (ca 300 restauranger). Kotipizza kommer att påbörja sin certifieringsprocess hösten 2016, med målet att servera fisk och skaldjur som är MSC-märkta.

I Polen, ett land där det historiskt råder misstänksamhet och skepsis mot märkningar av matvaror och där MSC inte varit kända tidigare, har arbetet gått långsammare. Trots det har MSC lyckats certifiera flera företag och produkter. Idag finns det 467 MSC-märkta produkter i landet, jämfört med 215 år 2013. Samtidigt har MSC också påbörjat ett samarbete med Frosta (Polens största producent av frysmat), och flera andra stora återförsäljare i landet. År 2014 var alla Frostas frysta fiskprodukter MSC-certifierade och deras engagemang har ökat trycket på andra ledande producenter av frysmat i Polen, som t.ex. Abramczyk (Frostas största konkurrent) som blev certifierade 2015.

Precis som i Finland, har även MSC i Polen dragit fördelar av certifieringen av Ikea. Ikeas varumärke, liksom deras fiskrätter i restaurangen är mycket populära, deras nio varuhus besöks årligen av 22 000 000 polacker!

Den största utmaningen för MSC i Polen har varit certifieringen av det polska torskfisket, som blev certifierat, men sedan indraget i elva månader då alla torskfisken i Östersjön fick avbrytas år 2015*. Avbrottet orsakade att MSC:s etablering på den polska marknaden försenades. Att certifiera torskfisket har ändå varit en viktig insats i Polen då det öppnat dörren för fler certifieringar, t.ex. för sill och skarpsill. Chansen för att sill och skarpsill blir tilldelade MSC:s miljömärke verkar god och MSC har förhoppningar om att 65 % av de polska fångsterna från Östersjön kommer att vara MSC-certifierade 2019.

Sammanfattningsvis har MSC etablerat sig väl i Östersjöregionen. Under åren har de nått en bred publik och stärkt engagemanget hos återförsäljare och leverantörer. Kännedomen för den blå miljömärkningen är hög och MSC har stora förutsättningar att ytterligare utveckla sin verksamhet i Östersjöregionen.

* All fiske på Östersjötorsk stoppades 2015, då bedömningar gjordes att beståndet var för otillräckligt för att ge råd om beståndsuppskattning och för att ta fram referenspunkter, något som krävs för en långsiktig fiskeriförvaltning.

MSC:s standarder
MSC:s två standarder definierar de krav som yrkesfisken måste uppnå för att deras fisken ska certifieras som hållbara, och företag för att få sälja MSC-märkta produkter. MSC sätter två standarder: en miljöstandard för ett hållbart fiske och en spårbarhetsstandard. Läs mer om MSC:s standarder här.

För mer information om MSC och deras arbete, se MSC:s hemsida www.msc.org.