Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2015

Igår möttes EU:s jordbruks- och fiskeministrar i Luxemburg för att förhandla om nästa års fiskekvoter i Östersjön. Resultatet blev minskade kvoter med 20 % för torsk i hela Östersjön jämfört med år 2015 vilket resulterar i en total tillåten fångstmängd på 41 143 ton för östra beståndet och 12 720 ton för västra beståndet.

Medlemsländerna kom överens om kompletterande åtgärder för västra beståndet då det ligger under en hållbar biologisk nivå, bland annat flytt och utökning av stängningsperioden i ett lekområde för torsk. 

ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) är en global organisation som arbetar med forskning för att stötta ett hållbart brukande av haven. De kommer årligen med rekommendationer inför EU:s förhandlingar om fiskekvoter. För 2016 föreslog ICES att torskkvoterna för Östersjön skulle sättas till max 29 220 ton för det östra beståndet och 7 797 ton för det västra beståndet - betydligt lägre kvoter än de som fastställdes i Luxemburg.

Fiskekvoten för skarpsill kommer sänkas till 2016, närmare bestämt med 5 % jämfört med 2015. Det ger en total tillåten fångstmängd på 202 320 ton.