Författare: Marine Stewardship Council (MSC)
Publicerad år: 2012

Originaltitel: "Årsrapport 2011/12"
Antal sidor: 28

2009 anslog BalticSea2020 medel för att stödja etableringen av ett MSC kontor i Östersjönregionen. Det nya kontoret är en del i arbetet med att öka medvetenheten och kunskapen rörande miljömärkningen i regionen. Projektet arbetar även aktivt för att alla större Östersjöfiskerier skall certifieras i enlighet med MSCs kriterier.

Årsrapporten sammanfattar MSCs globala resultat och aktiviteter under perioden 2011-2012.

Klicka här för att ladda ner rapporten.