Författare: Marine Stewardship Council (MSC)
Publicerad år: 2011

Originaltitel: "Half Year Report Narrative and Financial Report"
Antal sidor: 6

2009 anslog BalticSea2020 medel för att stödja etableringen av ett MSC kontor i Östersjönregionen. Det nya kontoret är en del i arbetet med att öka medvetenheten och kunskapen rörande miljömärkningen i regionen. Projektet arbetar även aktivt för att alla större Östersjöfiskerier skall certifieras i enlighet med MSCs kriterier. Rapporten sammanfattar aktiviteter och resultat från projektet för perioden april – oktober 2011. Rapporten omfattar:

  • antal fiskerier som påbörjat processen i syfte att MSC certifieras
  • antal livsmedelskedjor som anslutit sig till MSCs nationella marknadsföringskampanj
  • aktiviteter som genomförts för att skapa dialog med livsmedelskedjor, fiskerier och övriga intressenter inom fiskeriområdet
  • budget och finansiell rapport

Klicka här för att ladda ner rapporten.