Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2014

Den 28 januari 2014 kom EU-parlamentet och EU:s medlemsländer överens om hur fiskesubventionerna (Europeiska Havs- och Fiskerifonden, EMFF) ska fördelas för den nya gemensamma fiskeripolitiken. Detta var den sista delen i reformeringen av EUs gemensamma fiskeripolitik och det som återstår är att europaparlamentet och ministerrådet godkänner överenskommelsen.

Några viktiga delar i den nuvarande överenskommelsen är:

  • Inga subventioner till nybyggnation av fiskebåtar
  • Subventioner kan utgå för att byta motorer men endast för fartyg under 24 meter. För fartyg mellan 18-24m måste kapaciteten minskas med 30%, för fartyg 12-18 meter ska kapaciteten minskas med 20%
  • Den del av subventionerna som kan gå till datainsamling och kontroll höjs avsevärt
  • Subventioner fasas ut för lagring till 2018
  • Subventioner för skrotning av fartyg fasas ut till 2017
  • Det kommer fortfarande att finnas möjlighet till stillaliggande bidrag för upp till 6 månader då tredjelandsavtal uppför
  • Andelen medel som kan gå till direktsubventioner enligt ovan begränsas till 15% av landets EMFF medel

BalticSea2020 har arbetat för att direkta subventioner till fiskeindustrin ska fasas ut och att stöd endast ska ges till delar som stöder förvaltningen och hjälper fiskenäringen i stort att bli mer hållbar. Detta beror på att direktsubventioner leder till en överkapacitet i till exempel antal båtar vilket i längden innebär en försämrad lönsamhet för näringen. Överkapacitet kan också leda till ett politiskt tryck att sätta för stora fiskekvoter.

Klicka här för en sammanfattning av Pavel Saltz analys av EUs fiskesubventioner (från december 2009). Klicka här för rapporten i sin helhet.

Fish For the Future
Stiftelsen har samarbetat med Fish For the Future, en partiöverskridande grupp av politiker i Europaparlamentet. De vill att EUs skattepengar ska användas för att stödja alla fiskare, till exempel genom att förbättra förvaltningen, stödja övergången till ett mer selektivt fiske, och stödja fiskesamhällen genom att lägga mer värde till fiske och dela upp deras aktiviteter i olika maritima sektorer. Fish For the Future vill inte att EUs skattepengar ska användas för att bygga nya fiskefartyg eller andra åtgärder som ökar fiskekapaciteten. Fish For the Future tog också fram några olika broschyrer för hur EUs fiskesubventioner använts och varför det måste förändras (ladda ner nedan).

Klicka här för att ladda ner Nybörjarguide om fiskesubventioner i utskriftsvänlig pdf. (Guiden är på engelska).
Klicka här för att ladda ner sammanfattning av de viktigaste delarna.
Klicka här för att ladda ner sammanfattning av bra och dåliga subventioner.

Rich European Fishermen
Stiftelsen har under arbetets gång tagit fram en Facebook-sida för att belysa vilka fartyg som fått den största andelen subventioner hitintills.

age of boats recto

Klicka på bilden och läs vykortet om fiskesubventioner. Vykortet finns på olika språk: engelska, franska, spanska och tyska. Klicka här för att läsa mer.

Läs också Charles Clovers (journalist) artikel om EU’s fiskesubventioner och dess negativa inverkan på fisket - klicka här.