Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2013

Marine Stewardship Council (MSC) grundades 1997. Syftet var att etablera en trovärdig certifiering av fisk som på ett enkelt sätt visar konsumenter vilka fiskar som är lagligt fångade, på uthålliga och väl förvaltade bestånd. År 2009 anslog BalticSea2020 medel för en etablering av ett MSC-kontor i Östersjöregionen (Sverige, Danmark och norra Tyskland). Kontoret placerades i Stockholm och idag, tre år efter starten, har MSC ökat vetskapen om den blå miljömärkningen hos konsumenter och producenter och skapat en efterfrågan av certifierade fisk- och skaldjursprodukter.

Sedan projektet startade har 13 fisken blivit MSC-certifierade i Sverige och Danmark. Dessutom är 18 procent av den fisk som landas i Sverige certifierad och 23 procent i Danmark. En betydande framgång är certifieringen av östra Östersjöns torskfiske i Danmark, Sverige och Tyskland, som uppnåddes av en anmärkningsvärd återhämtning av bestånden och samarbete mellan en rad intressenter. MSC har också engagerat alla stora återförsäljare med åtaganden att certifiera sina respektive fiskdiskar, inklusive Svenska fiskhandlarföreningen. Flera fiskdiskar i Danmark har också MSC-certifierats.

Sedan MSC startade sitt Östersjökontor har också 100 skolor och över 100 förskolor blivit certifierade under MSC’s Fish & Kids – projekt i regionen. I både Sverige och Danmark har dessutom respektive fiskeminister i offentliga uttalanden visat sitt stöd för MSC.

MSC-teamet har sammanfattningsvis framgångsrikt kommunicerat ett attraktivt värde för centrala fisken och leverantörskedjor i Östersjöregionen. Sedan 2010 har den förväntade utvecklingen i många fall överträffats och MSC har skapat en stark plattform för fortsatt arbete.

Med stöd från BalticSea2020 förstärker nu MSC sin aktivitet kring Östersjön med fokus på Polen. Med 40 miljoner invånare och stort torskfiske i Östersjön är Polen ett viktigt land för MSC att närvara i. Ambitionen är att bidra till en mer hållbar fiskeindustri och öka polska konsumenternas möjlighet att köpa fisk och skaldjur som är hållbart fångade. 

För mer information om projektet, klicka här.
Se även MSCs hemsida, www.msc.org.