Författare: Fish For the Future
Publicerad år: 2013

Fiskesubventioner front smallI slutet av maj 2013 kom Parlamentet och EU:s medlemsländer överens om de viktigaste frågorna i den gemensamma fiskeripolitiken (CFP). Men en sista reglering återstår i fiskets reformpaket: att fördela pengarna. Som ett led i debatten har Fish For the Future (FFF) tagit fram en nybörjarguide om EU's fiskesubventioner.

Många EU-länder hävdar att de måste få fiskesubventioner för att bygga nya fiskebåtar eftersom deras båtar är för gamla. Detta trots att det idag på många håll i Europa finns en överkapacitet av fiskebåtar jämfört med hur mycket fisk det finns. Denna överkapacitet leder till dålig lönsamhet eftersom varje båt får fånga förhållandevis lite fisk.
 
I nästa vecka, den 10 juli 2013, röstar Europaparlamentet om hur fiskesubventionerna ska fördelas. För stunden ser det inte bra ut. Parlamentet föreslår generösa subventioner, vilket kommer att leda till en allt för stor fiskeflotta med låg lönsamhet och stor risk för överfiske.

Fish For the Future
Fish For the Future, en partiöverskridande grupp av parlamentsledamöter, vill avsluta överfiske och återuppbygga fiskbestånden. De vill att EU:s skattapengar ska användas för att hjälpa alla fiskare, till exempel genom att förbättra insamlingen av uppgifter, att stödja övergången till ett mer selektivt fiske, och stödja fiskesamhällen genom att lägga mer värde till fiske och dela upp deras aktiviteter i olika maritima sektorer. Fish For the Future vill inte att EU:s skattepengar ska användas för att bygga nya fiskefartyg eller andra åtgärder som ökar fiskekapaciteten.

Var med och påverka du också
I den här nybörjarguiden (som du kan ladda ner här nedan) förklarar Fish For the Future hur EU:s fiskesubventioner använts och varför det måste förändras. Du kan också gör din röst hörd, genom att dela guiden och berätta för dina europaparlamentariker att stödja Fish For the Future. Du hittar den också i utskriftvänlig version här nedan.

Klicka här för att ladda ner broschyren i utskriftsvänlig pdf. (På engelska).
Källa: Fish For the Future.

BalticSea2020 arbetar också för en förbättrad fiskeripolitik. Sedan starten 2006 har stiftelsen varit med och påverkat EU:s fiskerilagstiftning och startat fler än femton projekt för att återfå livskraftiga rovfiskebestånd, med fokus på ett aktivt arbete för återhämtning av Östersjöns torskbestånd. Läs mer om BalticSea2020s arbete med att förbättra den gemensamma fiskeripolitiken i projektet CFP Reform programmet.

FFF Beginners Guide Subsidies Online

Design och produktion av denna broschyr finansieras av BalticSea2020. Fish For the Future är ansvarig för innehållet i broschyren.