Författare: Sture Hansson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
Publicerad år: 2013

Slutrapport: Detta projekt har undersökt om det är möjligt att öka mängden rovfisk genom att sätta ut gösar och därmed minska symptomen på övergödning som algblomningar och fintrådiga alger. Projektet satte ut 870.000 gösyngel under en fyraårsperiod men trots detta har mängden gös inte ökat som tänkt i området. Projektet tvingas därför konstatera att gösutsättningar inte är en lämplig metod i dagsläget.

Sidor:15

Klicka här för att läsa slutrapporten "Mitigating eutrophication by means of biomanipulation".