Författare: Pavel Salz
Publicerad år: 2009

Originaltitel
Towards elimination of subsidies in fisheries

Fiskesektorn i EU får årligen stora bidrag. ”The European Fisheries Fund” är den institution som främst ger bidrag eller subventioner till fisket, men bidrag kommer även från andra håll.  Den här rapporten ger en överblick över vilka bidrag som ges i relation till vilka effekter det får för marknaden samt för hållbarheten i fiskbestånden.

Antal sidor: 22

Klicka här för att ladda ner rapporten.