fiske
2017-01-30

HSvedang

För att utveckla och införa en ekosystembaserad fiskeriförvaltning i Östersjön, behövs en bättre förståelse av den individuella tillväxten hos olika fiskarter fram tills idag.

Läs mer: Hundra år av tillväxt - en röst från arkivet

2016-01-25

TABASCOmini

Internationellt projekt som ska undersöka torskens tillväxt i östra Östersjön.

Läs mer: Märkningsprojekt för att kartlägga torskens tillväxt

2014-03-20

Torsk lands hav

I projektet ”Torsk i Ålands hav” ska Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) göra en genetisk undersökning för att klargöra om torsken i Ålands hav skiljer sig från andra torskbestånd i Östersjön.

Läs mer: Torsk i Ålands hav

2014-04-29

Storspigg

Umeå universitet ska undersöka om ett kommersiellt fiske av storspigg kan vända den negativa utvecklingen i Östersjön.

Läs mer: Tråla efter storspigg i Bottenviken

2013-09-01

Sportfiskarna2

Efter ett lyckat resultat av projektet "Storskalig satsning på stärkta rovfiskbestånd" med fokus på gädda, satsar Sportfiskarna nu på kustbestånden av abborre.

Läs mer: Restaureringsinsatser med abborre i fokus