fiske
2014-04-29

Storspigg

Umeå universitet ska undersöka om ett kommersiellt fiske av storspigg kan vända den negativa utvecklingen i Östersjön.

Läs mer: Tråla efter storspigg i Bottenviken

2014-03-20

Torsk lands hav

I projektet ”Torsk i Ålands hav” ska Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) göra en genetisk undersökning för att klargöra om torsken i Ålands hav skiljer sig från andra torskbestånd i Östersjön.

Läs mer: Torsk i Ålands hav

2013-04-03

STPO

Ett projekt för att utveckla ett hållbart torskfiske i Östersjön och förbättra genomsnittsstorleken på torsken.

Läs mer: Mot längdoptimerat fiske i Östersjön

2013-09-01

Sportfiskarna2

Efter ett lyckat resultat av projektet "Storskalig satsning på stärkta rovfiskbestånd" med fokus på gädda, satsar Sportfiskarna nu på kustbestånden av abborre.

Läs mer: Restaureringsinsatser med abborre i fokus

2012-03-28

ghostnets2

Borttappade eller kvarglömda fiskeredskap, så kallade spöknät, orsakar onödigt lidande för djuren, samtidigt som det förorenar Östersjön.

Läs mer: Rensa spöknät i Östersjön - del 2