fiske
2017-01-30

HSvedang

För att utveckla och införa en ekosystembaserad fiskeriförvaltning i Östersjön, behövs en bättre förståelse av den individuella tillväxten hos olika fiskarter fram tills idag.

Läs mer: Hundra år av tillväxt - en röst från arkivet

2016-01-25

TABASCOmini

Internationellt projekt som ska undersöka torskens tillväxt i östra Östersjön.

Läs mer: Märkningsprojekt för att kartlägga torskens tillväxt

2012-03-07

the last cod

Under 2012 beslutade EU om en ny fiskelag. Inför röstningen har BalticSea2020 arbetat intensivt för att bidra till en hållbar gemensam fiskeripolitik.

Läs mer: CFP Reform programmet - den gemensamma fiskeripolitiken

2014-04-29

Storspigg

Umeå universitet ska undersöka om ett kommersiellt fiske av storspigg kan vända den negativa utvecklingen i Östersjön.

Läs mer: Tråla efter storspigg i Bottenviken