overgodning
2012-10-31

strandangar

I projektet "Strandäng för gäddyngelproduktion" ska Sportfiskarna återskapa en våtmark som kommer fungera som ett lek- och uppväxtområde för gädda.

Läs mer: Strandäng för gäddyngelproduktion

2012-08-16

alufallning

Under sommaren 2012 startade Levande kust-programmets första åtgärd i Björnöfjärdens viksystem; aluminiumfällning för att binda fosfor i vikens bottensediment.

Läs mer: Aluminiumfällning i Björnöfjärdens viksystem

2012-06-25

old1 mini

För att finna alternativ till att minska övergödningen i kustvikar ska Gunno Renman undersöka om reaktiva sorbent kan användas för att fastlägga fosfor i Östersjöns bottensediment.

Läs mer: Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar

2012-06-25

ekstrand

Som en del i programmet Levande kust ska läckage av näringsämnen från bland annat jordbruk minskas. Effektiva åtgärder på land är nödvändigt för att minska övergödningen i vattnet.

Läs mer: Sedimentationsdammar med kalkfilter

2012-06-21

soderqvist

En undersökning om vilka nyttor och konskvenser åtgärderna i Levande kust-programmet för med sig för samhället.

Läs mer: Åtgärder för levande kust – vilka är nyttorna för samhället?