overgodning
2011-05-10

old3_mini

Vilka effekter har reglerna på Östersjöns miljö?

Läs mer: Jordbruksregleringar i EU

2011-05-10

old4_mini

Ett förbud mot fosfater i rengöringsmedel för att minska övergödningen av Östersjön.

Läs mer: Kampanj för ett fosfatförbud i rengöringsmedel

2011-05-10

old3_mini

Eller måste vi först komma till bukt med utsläppen från land?

Läs mer: Utveckling av ett forskningsprogram för ett Baltic Stern

2011-05-10

Enskildaavlopp3

Inom programmet Levande kust vill BalticSea2020 tillsammans med Värmdö kommun hjälpa fastighetsägare att förbättra sina avlopp, så att utsläppen av näringsämnen minskar till Björnöfjärden.

Läs mer: Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp