overgodning
2011-05-10

old1_mini

För ett renare och friskare hav

Läs mer: Förbättra reningsverk i Polen

2011-05-10

old1_mini

Eller måste vi först komma till bukt med utsläppen från land?

Läs mer: Är tekniska metoder lösningen på de döda bottnarna i Östersjön?

2011-05-10

old4_mini

Syresättning av djupare partier i Östersjön skulle troligen öka fosforns upplagring i sedimenten i det långa loppet

Läs mer: Vad kontrollerar fosforns bindning till sedimenten?

2011-05-10

old4_mini

Med hjälp av moddelleringsprogram har ingenjörsmetoder testats

Läs mer: Effekter av ingenjörsmetoder i Östersjön

2011-05-10

old2_mini

Bidrar skogsindustrin till övergödningen av Östersjön?

Läs mer: Utgör kvävegödsling av skog en risk för Östersjön?