overgodning
2011-05-10

old2_mini

Vilka mekanismer påverkar den viktiga bindningen?

Läs mer: Fosforns bindning till sedimenten i Östersjön

2011-05-10

old3_mini

Lagring av sedimenten minskar de negativa effekterna av övergödning

Läs mer: Bottenhavets lagringskapacitet av fosfor

2011-05-10

old1_mini

Eller måste vi först komma till bukt med utsläppen från land?

Läs mer: Är tekniska metoder lösningen på de döda bottnarna i Östersjön?

2011-05-10

old1_mini

För ett renare och friskare hav

Läs mer: Förbättra reningsverk i Polen

2011-05-10

old4_mini

Med hjälp av moddelleringsprogram har ingenjörsmetoder testats

Läs mer: Effekter av ingenjörsmetoder i Östersjön