overgodning
2011-05-10

ejder_liten

Flera arter av fisk och även många fågelarter är drabbade av vitaminbrist

Läs mer: Orsaker till B-vitaminbrist hos ejder och blåmussla

2011-05-10

dikestudie_liten

En sammanställning med tydliga råd och ekologisk inriktning för att utvärdera hur dränering fungerar på olika marktyper

Läs mer: Kunskapssammanställning om dikens roll som fosforfälla

2011-05-10

old1_mini

De syrefria bottnarna nära kusten är mycket bristfälligt studerade

Läs mer: Kustzonens betydelse för Östersjöns återhämtning

2011-05-10

batbio_liten

Går det att minska näringsläckaget från grisgårdar genom biogasproduktion?

Läs mer: Biogas av grisgödsel - bästa tekniker och användningsområden

2011-05-10

old2_mini

Gödselhanteringstekniker som minskar näringsläckage från industrialiserade grisgårdar

Läs mer: Bästa gödselhanteringsmetoderna från industriella djurgårdar i Östersjöregionen