overgodning
2012-06-25

old1 mini

För att finna alternativ till att minska övergödningen i kustvikar ska Gunno Renman undersöka om reaktiva sorbent kan användas för att fastlägga fosfor i Östersjöns bottensediment.

Läs mer: Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar

2012-06-21

soderqvist

En undersökning om vilka nyttor och konskvenser åtgärderna i Levande kust-programmet för med sig för samhället.

Läs mer: Åtgärder för levande kust – vilka är nyttorna för samhället?

2011-05-10

musslor_liten

Projektet Musselodling som miljöåtgärd är avslutat. Målsättningen med projektet var att undersöka om musselodling kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för att skynda på reduktionen av kväve och fosfor i Östersjöns kustvatten. Resultaten visar att det krävs en rejäl teknikutveckling och bättre kunskap om vad som avgör settling och tillväxt för att musselodlingar ska kunna bli en kostnadseffektiv åtgärd i Östersjön.
Läs BalticSea2020s slutkommentarer här.

Läs mer: Musselodling som miljöåtgärd – slutkommentar

2011-05-10

old1_mini

Kunskap om de minsta beståndsdelarna är en förutsättning för att förstå hur allt hänger ihop

Läs mer: Att se det lilla är att förstå det hela - Mikroorganismens roll i Östersjön