overgodning
2011-05-10

musslor_liten

Projektet Musselodling som miljöåtgärd är avslutat. Målsättningen med projektet var att undersöka om musselodling kan vara en kostnadseffektiv åtgärd för att skynda på reduktionen av kväve och fosfor i Östersjöns kustvatten. Resultaten visar att det krävs en rejäl teknikutveckling och bättre kunskap om vad som avgör settling och tillväxt för att musselodlingar ska kunna bli en kostnadseffektiv åtgärd i Östersjön.
Läs BalticSea2020s slutkommentarer här.

Läs mer: Musselodling som miljöåtgärd – slutkommentar

2011-05-10

ejder_liten

Flera arter av fisk och även många fågelarter är drabbade av vitaminbrist

Läs mer: Orsaker till B-vitaminbrist hos ejder och blåmussla

2011-05-10

old1_mini

Kunskap om de minsta beståndsdelarna är en förutsättning för att förstå hur allt hänger ihop

Läs mer: Att se det lilla är att förstå det hela - Mikroorganismens roll i Östersjön

2011-05-10

dikestudie_liten

En sammanställning med tydliga råd och ekologisk inriktning för att utvärdera hur dränering fungerar på olika marktyper

Läs mer: Kunskapssammanställning om dikens roll som fosforfälla