overgodning

Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp

Under 2012 till 2017 arbetar BalticSea2020 för att Björnöfjärden på Ingarö i Stockholms skärgård ska återfå en god vattenkvalitet. Fjärden är kraftigt övergödd till följd av ett stort läckage av näringsämnen (fosfor och kväve), som når fjärden från bland annat jordbruk och enskilda avlopp. BalticSea2020 har under 2012 och 2013 genomfört en rad åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Björnöfjärden. Mätningar visar att fjärdens vatten nu är rent, men tyvärr också att områdets grundvatten och dikesvatten innehåller höga halter av näringsämnen och bakterier. För att skydda dricksvattnet och för att inte fjärden ska övergödas igen måste utsläppen från fastigheter med dålig avloppsrening åtgärdas omgående.

Med projektet ”Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp” vill BalticSea2020 erbjuda berörda fastighetsägare runt Björnöfjärden hjälp med att förbättra sitt avlopp. Målsättning med projektet är att minska näringsläckagen från de cirka 200 av de 1 000 fastigheterna kring Björnöfjärden som behöver förbättra sitt avlopp.

Vilka fastigheter gäller det?
Litenkarta Bjrnfjrden 2  20130426 jpgDe fastigheter som berörs ligger alla inom Björnöfjärdens avrinningsområde (kartan). De flesta av de 200 fastigheter som behöver bättre rening har antingen sin WC kopplad till infiltration eller markbädd, eller ett eget omhändertagande av sitt toalettavfall på fastigheten. Dessa lösningar fungerar dåligt i områden med tunna jordlager då de läcker näringsämnen och inte renar bakterier och virus tillräckligt bra. För att inte förorena dricksvattnet och övergöda Björnöfjärden måste alla avlopp i området rena bra i minst 15 år till, kanske längre, eftersom det dröjer tills kommunalt VA kommer dras ut till området.

Vilka avloppslösningar är bäst?
Med anledning av vikens kraftiga övergödning och områdets känsliga karaktär, behövs lösningar där toalettavfall förs bort från området. Fastigheter som inte har en sluten tank för latrin, förbränningstoalett, eller urintank och latrinhämtning bidrar till att näring läcker ut i Björnöfjärden och orsakar övergödning.

Vill du ha mer information?
För mer information, besök projektets hemsida. Där hittar du information om hur vi kan hjälpa till att förbättra avloppet i din fastighet. Från sidan kan du också ta kontakt med våra VA-rådgivare som ger dig gratis råd och tips. Du har även möjlighet att ladda ner dokument, t.ex. teknikvalsbroschyren "Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp" som är producerad av BalticSea2020 och Avloppsguiden, och riktar sig till boende kring Björnöfjärden. Du kan också ladda ner presentationer från projektets avloppsmöten. Besök www.balticsea2020.org/enskilda-avlopp (Sidan är borttagen i och med att projektet är genomfört).

Levande kust
För mer information om stiftelsens projekt Levande kust – klicka här. Där kan du läsa mer om våra andra åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen till Björnöfjärden.

Värmdö kommuns hemsida finns mer information om deras arbete kring enskilda avlopp - klicka här.


 

Enskildaavlopp3

Status på projektet

Start: 2013-02-01
Slut: 2014-08-01

JohannaArdlandBojvallProjektledare

Johanna Ardland Bojvall

 


PROJEKTMATERIAL

2013-09-26 Vad händer i projektet Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp?
Nyhetsbrev Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp
2013-09-18 Informationsblad
Visste du att du behöver odla minst 180 kg morötter på tomten för att
ditt latrun inte ska bidra till övergödningen?
Läs om BalticSea2020s erbjudande
Erbjudande från Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp
2013-04-27 - Presentation: Information från Värmdö kommun.
Enskilt avlopp och kommunal VA-utbyggnad - vad är det som gäller?
2013-04-27 - Presentation: Information om hur vi hjälper dig
Torrtoalett ger också utsläpp - så förbättrar du din latrinhantering
2013-04-27 - Presentation: Information om teknik och hur vi hjälper dig att förbättra ditt avlopp
Utsläpp från vattentoalett - vad är problemet och hur får du en bra anläggning?
2013-04-27 - Presentation - Information om BalticSea2020s program Levande kust: undersökningar och åtgärder för Björnöfjärden
Hur mår Björnöfjärden och hur kan vattnet bli bättre?
2013-04-11 - Broschyr
Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp

KONTAKTPERSONER BALTICSEA2020

Linda Kumblad
lk@balticsea2020.org
Emil Rydin
er@batlicsea2020.org