overgodning

Utveckling av ett forskningsprogram för ett Baltic Stern

När Sir Nicholas Stern analyserade vilka konsekvenser klimatuppvärmning skulle kunna få på den globala ekonomin och presenterade resultaten i den numera berömda ”Sternrapporten” som utkom 2006, baserade han sina uträkningar på s.k. integrerade utvärderingsmodeller (integrated assessment models).

Dessa modeller har utvecklats i samarbete mellan ingenjörer, ekonomer och naturvetare och består av både fysiska och biologiska faktorer (inkluderandes människan) och används när man vill utvärdera konsekvenser av ny politik. I ett komplext system som klimatet är kopplingarna mellan människan och naturen så många att det är mer eller mindre omöjligt att analysera systemet manuellt – en integrerad modell behövs.

Med vetskapen om att Östersjön, på motsvarande sätt som klimatet, är ett komplext system som påverkas både av naturliga och mänskliga faktorer, kunde det vara rimligt att försöka konstruera en motsvarande modell för vårt hav. Att kunna sätta en prislapp på vad det kostar att inte åtgärda Östersjöns miljöproblem idag skulle kunna vara det som krävs för att väcka beslutsfattarna till insikt om nödvändigheten av snabba och ekonomiskt fördelaktiga åtgärder för att rädda Östersjön. I projektet ”Integrated economic-ecological analyses of the Baltic Sea as a system” utarbetades ett forskningsprogram vars syfte var att utveckla en integrerad utvärderingsmodell för Östersjön, ett Baltic Stern.

Rapporten från projektet finns i listan till höger.

old3

Status på projektet

Start: 2007-06-04
Slut: 2008-02-28


Projektledare

Tore Söderqvist

 

PROJEKTMATERIAL

2008-06-04 - Rapport
BalticSTERN - Baltic Systems Tool for Ecological economic evaluation: a Refined Nest-model

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org