overgodning

Jordbruksregleringar i EU

Inom EU försöker man utveckla jordbruket i en hållbar riktning. Utmaningen är enorm – t.ex. i Östersjöregionen står jordbruket för den största andelen av näringsutsläppen till innanhavet.

År 2007 genomfördes ett nytt program inom ramen för ”Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling” (EJFLU, eng.: European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)), som är en av de två fonder genom vilka EU kanaliserar medel till de europeiska jordbruken.

Det nya programmet berör alla länder runt Östersjön, förutom Ryssland. I studien “The potential of the European Agricultural Fund for Rural Development to address diffuse pollution from agriculture and consequent eutrophication of the Baltic marine environment” undersöktes vilka effekter det nya programmet kan komma att få på Östersjöns miljö.

Resultatet från projektet finns att läsa i rapporten till höger.

old3

Status på projektet

Start: 2007-02-15
Slut: 2007-05-31


Projektledare

Elizabeth Guttenstein