overgodning

Är tekniska metoder lösningen på de döda bottnarna i Östersjön?

Under de senaste åren har de syrefria bottnarna i Östersjön väckt intresse även bland ingenjörer. Det ena förslaget efter det andra angående hur de döda bottnarna skulle kunna syresättas har lagts fram. Men, vad vet vi egentligen om Östersjöns syrefria bottnar, och är tekniska metoder den rätta lösningen på problemet? Dessa och andra frågor besvarades i projektet ”Understanding hypoxia in the Baltic Sea”.

Tre seminarier ordnades för att utvärdera existerande kunskap om syrebristen i Östersjön.

Kärnbudskapet som sammanfattade alla seminariers slutsatser var att vi, för att förbättra situationen på havsbottnen, först måste åtgärda utsläppen från land. Tekniska metoder kommer inte att vara effektiva ifall näringsbelastningen från land forstätter i samma takt som tidigare. Om utsläppen minskar, kan tekniska metoder eventuellt underlätta återhämtnings- processerna på de döda bottnarna.

Inom ramen för detta projekt utfördes även modelleringar av olika föreslagna tekniska lösningar och deras effekter på Östersjön. Modelleringsexperimenten visade att syresättning av vattnet mellan 50 och 120 meter, var den enda av de sex testade metoderna som kunde anses vara en acceptabel lösning.

old1

Status på projektet

Start: 2007-03-01
Slut: 2008-08-31


Projektledare

Daniel Conley, Lunds Universitet

 

PROJEKTMATERIAL

2008-11-20 - Rapport
Slutrapport: Hypoxia in the Baltic Sea
2008-02-26 - Rekommendationer
Hypoxia in the Baltic Sea

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org