overgodning

Förbättra reningsverk i Polen

Ett samarbetsprojekt mellan Baltic Sea 2020 och den finska stiftelsen John Nurminen. Projektet pågår fortfarande men utan stöd från Baltic Sea 2020.

Klicka här för att komma till projektets hemsida.

Övergödningen anses idag vara det allvarligaste hotet mot Östersjön och förorsakas av alltför stora utsläpp av näringsämnen till havet. För att Östersjön skall kunna återhämta sig måste utsläppen av näringsämnen minska. Genom att effektivisera reningsverken i Polen så att mindre näringsämnen slipper igenom hoppas John Nurminen Foundation att Östersjön ska bli ett renare och friskare hav.

old1

Status på projektet

Start: 2008-04-07
Slut: 2009-09-08


Projektledare

Marjukka Porvari, John Nurminen Foundation