overgodning
2018-02-12

Granfjarden mini

Projektet undersöker metoder som kan vara potentiella fosforbindare i övergödda, grunda vikar. 

Läs mer: Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?

2018-01-05

Granhag2 mini

För att minska miljöbelastningen från sjöfart ska det här projektet undersöka och analysera båtbottenfärgers påverkan på Östersjön. 

Läs mer: Minskad miljöbelastning från sjöfart i Östersjön

2012-09-13

Demoanlggning

Åtgärder för att minska kväve- och fosforläckage till Östersjön. Projekt inom BalticSea2020s tio åriga program IPP Programmet - åtgärder för minskat näringsläckage från industriell djurhållning.

Läs mer: Demonstrationsanläggning för optimerad behandling, förvaring och spridning av gödsel från...

2016-10-04

blastang manual2

Projektet syftar till att ta fram en manual, som visar var och hur blåstången kan komma tillbaka.

Läs mer: Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt

2011-05-10

levandekust_liten

2011 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram.

Läs mer: Levande kust