overgodning
2017-01-18

kryssare frp

För att nå en effektiv minskning av näringstillförsel från fartyg ska det här projektet kartlägga och beskriva de största källorna från sjöfarten.

Läs mer: Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön

2016-10-04

blastang manual2

Projektet syftar till att ta fram en manual, som visar var och hur blåstången kan komma tillbaka.

Läs mer: Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt

2011-05-10

levandekust_liten

2010 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram.

Läs mer: Levande kust

2012-09-13

Demoanlggning

Åtgärder för att minska kväve- och fosforläckage till Östersjön. Projekt inom BalticSea2020s tio åriga program IPP Programmet - åtgärder för minskat näringsläckage från industriell djurhållning.

Läs mer: Demonstrationsanläggning för optimerad behandling, förvaring och spridning av gödsel från...

2011-05-10

IPPP photo by Mattias Klum

Vilka gödselhanteringsmetoder minskar kväve- och fosforläckage till Östersjön? (Foto: Mattias Klum)

Läs mer: IPP Programmet - åtgärder för minskat näringsläckage från industriell djurhållning