overgodning
2018-02-12

Granfjarden mini

Projektet undersöker metoder som kan vara potentiella fosforbindare i övergödda, grunda vikar. 

Läs mer: Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?

2012-09-13

Demoanlggning

Åtgärder för att minska kväve- och fosforläckage till Östersjön. Projekt inom BalticSea2020s tio åriga program IPP Programmet - åtgärder för minskat näringsläckage från industriell djurhållning.

Läs mer: Demonstrationsanläggning för optimerad behandling, förvaring och spridning av gödsel från...

2011-05-10

IPPP photo by Mattias Klum

Vilka gödselhanteringsmetoder minskar kväve- och fosforläckage till Östersjön? (Foto: Mattias Klum)

Läs mer: IPP Programmet - åtgärder för minskat näringsläckage från industriell djurhållning

2011-05-10

levandekust_liten

2011 påbörjades arbetet med BalticSea2020s storskaliga kustzonsprogram.

Läs mer: Levande kust