2011-05-10

nacka_liten

Skapa medvetenhet om torskfiskets betydelse för Östersjön bland unga människor

Läs mer: Skolmaterial om (o)hållbart torskfiske

2011-05-10

spokfilm_liten

Fiskeredskapen driver och fortsätt er att fånga fisk till ingen nytta

Läs mer: Dokumentärfilm: Spöken i Östersjön

2011-05-10

spokfilm_liten

Fiskeredskapen driver och fortsätt er att fånga fisk till ingen nytta

Läs mer: Dokumentärfilm: Spöken i Östersjön II

2011-05-10

gaja_liten

Går det att minska det illegala fisket genom att öka kunskapen hos allmänheten i Polen?

Läs mer: Öka kunskapen om illegalt fiske och dess påverkan på havet