Öka kunskapen om illegalt fiske och dess påverkan på havet

Illegalt fiske, det vill säga fisk som fångas utöver de kvoter och regler som satts upp av EU (inom ramen för den gemensamma fiskepolitiken), är ett problem både för näringen och för miljön i Östersjön. Fiskbestånden påverkas negativt och därför också havets ekosystem. Går det att minska det illegala fisket genom att öka kunskapen hos allmänheten i Polen? Det är den polska miljöorganisationen Green Federation GAJAs (GFG) förhoppning i projektet ”Öka kunskapen om illegalt fiske och dess påverkan på havet”.

Bakgrund
Bland länderna runt Östersjön är Polen en av de länder som historiskt har haft störst utmaning med illegalt fiske. Endast en liten del av Polens befolkning bor vid kusten. Därmed har stora delar av allmänheten liten eller obefintlig kunskap om det illegala fisket och hur det påverkar havets tillstånd. Om kunskapen hade varit bättre, skulle troligtvis konsumenterna kräva att fisken de köper ska vara lagligt fiskad. Det skulle då bli svårare att sälja den illegalt fångade fisken och den hållbara förvaltningen skulle då underlättas.

Målsättning
Projektet ska öka allmänhetens kunskap om illegalt fiske genom att sprida information om hållbart fiske i Östersjön. Bland annat kommer en mobil utställning sättas upp och visningar av filmen ”End of the line” och ”Alla torskar” att hållas i ett flertal polska städer. Dessutom ska projektet stärka polska icke statliga organisationer som arbetar med frågor om hållbart fiske genom lobbyingaktiviteter gentemot reformen av EU:s gemensamma fiskepolitik och EU:s fiskekontroll.· Fiskekontrollen och fiskeadministrationens roll ska stärkas genom att implementera de rekommendationer som Green Federation GAJA kommit fram till i en rapport.

Resultat
Projektets olika aktiviteter har resulterat i en utvecklad dialog mellan GFG och olika aktörer vilket har bidragit till att illegalt fiske har satts på agendan och den allmänna kunskapen om ämnet har ökat. Läs mer om projektet och resultat här.

gaja

Status på projektet

Start: 2010-07-07
Slut: 2011-06-30

marekbudinak

Projektledare

Marek Budniak, Green Federation GAJA

 

PROJEKTMATERIAL

2011-08-26 Slutrapport
Öka kunskapen för illegalt fiske

KONTAKTPERSON BALTIC SEA 2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org