Skolmaterial om (o)hållbart torskfiske

Torskfisket i Östersjön är ett lämpligt ämnesområde för lärandet av hållbar utveckling. Målet med projektet var att skapa medvetenhet om torskfiskets betydelse för Östersjöns ekosystem och dess bevarande bland fler unga människor och blivande beslutsfattare runt Östersjön. Projektledaren och gymnasieläraren Rolf Eriksson, som länge varit engagerad i Baltic Sea Project, har i detta projekt skapat ett webbaserat studiematerial om torskfiske.

Bakgrund
Elever och lärare vid Nacka gymnasium har sedan 15 år tillbaka arbetat med Baltic Sea Project som är ett nätverk med ca 200 skolor runt Östersjön. Elever och lärare från Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige är involverade i projektet som strävar efter att öka medvetenheten om vikten av en hållbar utveckling av Östersjöregionen. Främst sker det internationella samarbetet genom olika konferenser och sammankomster. Det senaste mötet på Nacka gymnasium i april 2009 finansierades delvis av BalticSea2020.

Målsättning
Utifrån erfarenheter och kunskaper från samarbetet inom Baltic Sea Project har projektgruppen på Nacka gymnasium skapa ett webbaserat och engelskspråkigt läromedel. Läromedlet belyser torskfisket i Östersjön utifrån åtta faktabanker med populärvetenskapliga artiklar, rapporter, vetenskapliga uppsatser, video- och filmklipp samt intervjuer m.m. och ett diskussionsforum för sammanfattningar och slutsatser. Tanken är att elever från samma eller olika skolor eller klasser runt Östersjön ska kunna arbeta parallellt med det webbaserade materialet, presentera sina resultat för varandra och nå fram till gemensamma slutsatser.

Besök www.b-s-p.org för mer information om Baltic Sea Project.

nacka

Status på projektet

Start: 2010-05-12
Slut: 2012-06-20

rolferiksson

Projektledare

Rolf Eriksson, Nacka Gymnasium

PROJEKTMATERIAL

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Ida Mårtensson
im@balticsea2020.org