Dokumentärfilm: Spöken i Östersjön II

I början av 2010 inleddes ett samarbete med undervattensfilmaren Joakim Odelberg (Leofilm) för att belysa problemen med så kallade spöknät i Östersjön. Spöknät är ett globalt problem som förekommer i alla hav, sjöar och vattendrag där det fiskas. Det handlar om borttappade fiskeriredskap som fortsätter att fiska i årtionden, vilket påverkar fiskbestånden och som är ett djurplågeri och ett oförlåtligt slöseri med våra gemensamma naturresurser. Den första filmen "Spöken i Östersjön" utspelar sig i havsområden runt Sverige, Polen och Litauen, med material hämtat från både ovan och under ytan. Nu har filmen fått en uppföljare.

I den här filmen åker Odelberg och hans team på en ny resa runt Östersjön för att möta forskare, beslutsfattare, dykare med flera. Ni kommer att få se unika bilder på det spännande och inte helt riskfria arbete med att bärga spökgarn från bland annat skeppsvrak. Teamet kommer också att dokumentera de åtgärder som vidtagits och visa upp nya skrämmande bilder från de platser där ännu inget gjorts.

Målsättningen är att visa vad den första filmen resulterat i och att fortsätta att bearbeta de länder, som ännu inte tagit tag i problemet.

Filmen ska också bidra till att sprida kunskap om spökgarnens inverkan på den marina miljön och mer specifikt visa hur de påverkar torsk, tumlare, sjöfågel och säl.

Tänkt målgrupp är allmänhet, politiker, fiskenäringen, journalister, forskare i Sverige och i Europa.

För mer information om den första filmen - klicka här. För att se den första filmen, besök vårt programområde Information. Där kan du också se fler av våra filmsamarbeten.

spokfilm

Status på projektet

Start: 2012-12-01
Slut: 2013-12-31

joakimodelberg

Projektledare

Joakim Odelberg, Leofilm

 

PROJEKTMATERIAL

2013-01-24 - Pressmeddelande
Den prisbelönade filmen "Spöken i Östersjön" får en uppföljare

 

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org