The Baltic Sea Waste Campaign
- A wake up tour

The Baltic Sea Waste Campaign (BSWC) var en turné – en roadshow – till tio orter runt Östersjön under 2012, för att uppmärksamma marina avfalls- och miljöfrågor. Folke Rydén Production, FRP, producerade film- och multimediamaterial och Håll Sverige Rent var med för att projektleda och marknadsföra kampanjen. Kampanjen finansierades av BalticSea2020 och Nordiska Ministerrådet.

Startskottet för turnén var i början av juli 2012, och pågick under sommaren och hösten 2012, med syfte att informera och engagera politiker, medier och allmänhet runt Östersjön, om det akuta läget i vårt innanhav. Under turnén presenterades såväl nyproducerat material som tidigare filmat material från bland annat Folke Rydéns och Mattias Klums tioåriga medieprojekt ”The Baltic Sea Media Project”, med de prisbelönade filmerna Alla torskar och Vårt grisiga hav, samt Joakim Odelbergs omtalade film Spöknät i Östersjön. Även forskare och vetenskapsmän närvarade för att dela med sig av sina erfarenheter.

I samband med projektet producerades en hemsida, som pedagogiskt redovisade BSWC:s innehåll samt information om turnén. Besök hemsidan här. I anslutning till hemsidan kom även en blogg fram där projektet kunde följas.

BSWC:s närvaro på de utvalda platserna har bidragit till att intresset för de marina avfalls- och miljöfrågorna förstärks lokalt och regionalt. 

Orter som BSWC har besökt är:
Mariehamn, Åbo, Helsingfors, St Petersburg, Tallinn, Riga,  Gdansk, Köpenhamn, Visby, Simrishamn, Kalmar och Stockholm.


projektbild bswc

Status på projektet

Start: 2012-05
Slut: 2012-12

 

Projektledare

Folke Rydén (FRP) & Håll Sverige Rent