Fish fight: Stöd till den brittiska kampanjen Fish Fight för lansering i Europa

Fish Fight-kampanjen som leddes av kocken Hugh Fearnley-Whittingstall hade som mål att förbjuda utkast, eller dumpning, av fisk inom EU. Kampanjen engagerade kockar och kändisar över hela världen och lanserade filmer, hemsidor, evenemang och aktiviteter i sociala medier. Totalt samlade Fish fight in över 800 000 namnunderskrifter. Kampanjen avslutades då EUs nya fiskeripolitik beslutades och anses vara en av de viktigaste mediala aktörerna för de genomgripande förändringarna som nu införts i fiskeripolitiken. Klicka här för att se kampanjens hemsida.

Vart tionde år ses EU:s Gemensamma Fiskepolitik (CFP) över. År 2012 var det återigen dags och under året förhandlade EU-parlamentet och Ministerrådet fram en ny gemensam fiskeripolitik. En ny fiskeripolitik kan ge ett fiske som är betydligt bättre för både miljön och ekonomin. Fiskekommissionären Maria Damanaki har sagt: ”Vi behöver ett starkt stöd från allmänheten om vi ska kunna förändra och förbättra CFP:n”. Fish Fight ville visa att det stödet finns.

I januari 2011 startade Fish fight sin kampanj i Storbritannien, med målet att utkast, eller dumpning, av fisk skulle förbjudas inom EU. Enligt reglerna (som gällde innan förhandlingarna 2012) måste en fiskare kasta bort den del av fångsten som överstiger den uppsatta kvoten, även om fisken inte lever. Upp till 1,7 miljoner ton fisk slängs i havet varje år.

Kampanjen fick närmare 870 000 namnunderskrifter och engagerade bland annat kockarna Gordon Ramsey och Jamie Oliver. Med tiden utökades kampanjen till totalt 11 länder på den Europeiska kontinenten med tonvikt på Tyskland, Frankrike, Spanien och Polen. BalticSea2020 har stöttat utvidgning av kampanjen och idag finns hemsidan på 12 europeiska språk med filmade inslag som har visats på flera nationella tv-kanaler. Kampanjen har också varit aktiv på Facebook och Twitter.
 
Namninsamlingen överlämnades sedan till EU- kommissionär Maria Damanki.
 
Den nya fiskeripolitiken började gälla från och med januari 2014.
 
Kortfilm av undervattensfotografen Joakim Odelberg (Leofilm)
När Joakim Odelberg var på Koh Lanta i Thailand upptäckte han att flera restauranger serverar den numera hotade tonfisken. Joakim valde att informera några restauranger om situationen för tonfisken och tog även tillfället i akt att berätta om Hughs Fish Fights betydelsefulla arbete för ett hållbart fiske. Hobbyprojektet resulterade i att flera restaurangägare bestämde sig för att göra skillnad. I filmen, producerad av Joakim Odelberg, får vi möta några av dem. Se filmen här.

 

 

fishfight_larger

Status på projektet

Start: 2011-05-01
Slut: 2013-06-31

 

hughfearnleywhittingstall
PROJEKTLEDARE

Hugh Fearnley-Whittingstall

PROJEKTMATERIAL

2014-03-01 - Hemsida
Fish Fight campaign website (NY)
2013-09-20 - Rapport
Fish Fight, slutrapport fas 2
2012-08-24 - Rapport
Fish Fight, slutrapport fas 1
2011-07-08 - Pressmeddelande
Stöd till den brittiska kampanjen Fish Fight för lansering i Europa

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org