Östersjöhus på Skansen

BalticSea2020 och Skansen har beslutat att uppföra ett unikt kunskapshus om Östersjön. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om havet samt erbjuda en plats för skolelever där de kan lära sig mer om Östersjön och den framtid innanhavet står inför. 

Östersjöhuset, Baltic Sea Science Center, kommer att bestå av utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorium. I tre stora akvarier kommer besökaren att få möta fiskar som t.ex. torsk, piggvar, havsöring, sjurygg, men också olika typer av växtliv, och lära sig mer om den marina miljön. De pedagogiska rummen, som i första hand riktar sig till högstadie- och gymnasieelever, lyfter fram fyra olika miljöutmaningar – övergödning, överfiske, miljögifter och utarmad mångfald, aktuell forskning och framtida lösningar. Här kommer det också att finnas utrymme för undervisning med skolsal och laboratorium – en plats för nästa generation att skapa förutsättningar för ett renare hav.

Huset kommer vara en plats dit alla kan gå för att lära sig mer om Östersjöns unika miljö, få grepp om den svåra situation som havet befinner sig i och ta reda på vad vi tillsammans kan göra för att vända utvecklingen i Östersjön i positiv riktning.

Byggnaden kommer att ligga mellan Skansen-Akvariet och Galejans tivoliområde. Huvudfinansiär är BalticSea2020, med stöd av Skansen.  

Samarbete med Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet
Östersjöhusets innehåll utarbetas i tätt samarbete med forskare från två av Sveriges främsta universitet - Stockholms universitet (SU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), och kommer att beröra ämnen som t.ex. matförsörjning i framtiden, hållbara fiskbestånd och åtgärder mot övergödning. 

För mer information, se också Skansens hemsida här.


 

Skansen
Illustration Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Status på projektet

Start: 2015-03-01
Slut: 2018-12-31

Projektledare

Skansen - med stöd av BalticSea2020

 

PROJEKTMATERIAL

2018-10-19 - Uppdatering
Baltic Sea Science Center tar form!
2018-01-22 - Uppdatering: Reportage om Baltic Sea Science Center i Dagens Nyheter
Bygget av Baltic Sea Science Center på Skansen i Dagens Nyheter
2017-02-17 - Uppdatering: Förberedlser för bygget
Förberedelser för Östersjöhuset på Skansen
2016-11-16 - Uppdatering: Första spadtaget för Baltic Sea Science Center
Första spadtaget för Östersjöhuset på Skansen
2015-03-03 - Pressmeddelande
100 miljoner till Östersjöns framtid på Skansen!

KONTAKTPERSON BALTICSEA2020

Conrad Stralka
cs@balticsea2020.org