Hemsidor

avlopp font hemsida2Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp
Hemsidan är projeketet Hjälp din vik - förbättra ditt avlopps samlingssida. Projektet ligger inom programområdet Levande kust. Målsättningen med projektet är att minska näringsläckagen från de cirka 200 små avlopp runt Björnöfjärden som har otillfredsställande avloppslösningar. För att underlätta processen att snabbt förbättra avloppen, erbjuder BalticSea2020 berörda fastighetsägare runt Björnöfjärden, en paketlösning som innehåller VA-rådgivning, upphandling av entreprenörer och utrustning, hjälp med administration och ett ekonomisk erbjudande. På projektets hemsida finns information om varför avloppen i Björnöfjärdens avrinningsområde måste förbättras och hur du går till väga för att få rådgivning och hjälp av projektets VA-rådgivare. Läs mer om projektet här.

 

Båtmiljö.sebatmiljo
Hemsidan är ett samarbetsprojekt mellan Skärgårdsstiftelsen, Baltic Sea 2020 och WWF. Den innehåller tips och råd om bland annat båtbottenhantering och toatömning. Här hittar båtägaren information om nya regler och bestämmelser samt hela listan över allmänna sugtömningsstationer i Sverige.
Läs mer om projektet här.

Gå till www.batmiljo.se för att läsa mer om miljöhänsyn och båtliv.

 

bsmap_webpageSave our Baltic Sea
Hemsidan är Baltic Sea Media Project samlingssida. Här hittar man information från vad Folke Rydén och Mattias Klum arbeter med under det 10-åriga medieprojektet. Man kan titta på trailers av kommande filmer, se extramaterial, ladda ner skolmatieral samt lära sig mer om vårt närmaste innanhav, Östersjön.
Läs mer om projektet här.

Gå till www.saveourbalticsea.com för att lära mer om Östersjön och Baltic Sea Media Project.