2011-05-23

Hemsidor

 

Bild levandekust.seLevandekust.se
Levandekust.se är en hemsida för utomhusutställningen som presenterar de testade och utvärderade åtgärder som genomförts inom projektet Levande kust i Björnöfjärden. Projektet genomförs i Björnöfjärden eftersom den kan liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr”. Innan projektets start var viken kraftigt övergödd med stor utbredning av syrefria bottnar och ett litet vattenutbyte. Målet med projektet är att visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar med hjälp av olika åtgärder. Läs mer om projektet Levande kust här.
Utomhusutställningen kan besökas året runt vid Säby säteri på Värmdö. På levandekust.se kan du ladda ned utställningsmaterialet, hämta instuderingsfrågor inför skolklass-besök samt få vägbeskrivning till utställningen. Klicka här för att komma till levandekust.se



 

Bild ourbalticsea comSave our Baltic Sea
Hemsidan är Baltic Sea Media Project samlingssida. Här hittar man information från vad Folke Rydén och Mattias Klum arbeter med under det 10-åriga medieprojektet. Man kan titta på trailers av kommande filmer, se extramaterial, ladda ner skolmatieral samt lära sig mer om vårt närmaste innanhav, Östersjön.
Läs mer om projektet här.

Gå till www.saveourbalticsea.com för att lära mer om Östersjön och Baltic Sea Media Project.



 

 

Raddaostersjotorsken.se Bild pa raddatorskeniostersjon.se
Raddaostersjotorsken.se är en hemsida för stiftelsens projekt ”Rädda östersjötorsken – skydda kustfisket”. Projektet startade 2017 med syfte att ta fram underlag till en plan för att rädda beståndet av torsk i Östersjön. Läs mer om projektet här.

På raddaostersjotorsken.se finns fakta om torskens betydelse för Östersjön och kontinuerligt publiceras vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser som kan användas som beslutsunderlag för de beslutsfattare som kan påverka situationen.
Klicka här för att komma till raddaostersjotorsken.se



 

 

Båtmiljö.se batmiljo
Hemsidan är ett samarbetsprojekt mellan Skärgårdsstiftelsen, Baltic Sea 2020 och WWF. Den innehåller tips och råd om bland annat båtbottenhantering och toatömning. Här hittar båtägaren information om nya regler och bestämmelser samt hela listan över allmänna sugtömningsstationer i Sverige.
Läs mer om projektet här.

Gå till www.batmiljo.se för att läsa mer om miljöhänsyn och båtliv.

 

 

 

 

 

 

 
2011-05-10

folkemattias

Filmmakaren och journalisten Folke Rydén och fotografen Mattias Klum arbetar från och med år 2007 och tio år framåt

Läs mer: The Baltic Sea Media Project - ett upplysande